label
ტალახის შესახებ ინფორმაცია (თურქული)

   

Akhtala kaplıcası kapsamlı hasta tedavi yöntemleri

Akhtala kaplıcasıda klinik ve deneysel gözlemlere ve yılların tecrübesine dayanarak farklı hastalıkları olan hastalara diferansiyel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

  1. Kas-iskelet sistemi hastalıkları olan hastaların çamurla tedavisi
  1. Omurga ve eklem hastalıkları enflamatuar artiritler.

Romatoid artrit (ra) (enfeksiyonlu nonspesifik poliartrit) – Eklemlerde baskın bir lokal sistemik bağ dokusu hastalığı inflamatuar süreci.  Hastalık erken yaşta hastanın özürlülüğüne yol açan bir katı gelişme ile karakterize edilir.

Romatoid artritli  bir hastanın sağlığına kavuşması klinik - anatomik şekline ve iltihaplı sürecin aktifliğinin derecesine bağlıdır. Bununla bağlı olarak  istenmeyen komplikasyonları önlemek için romatoid artritli hastaların çamurla tedavisi yapılması sıkı ve bireysel olarak seçilmelidir.

Çamurla tedavi, romatoid poliartritin  remisyon aşamasında, oligo-monoartrit  ya da patolojik süreçlerin azami düzeyde ve  kas-iskelet sistemi fonksiyonlarının bozukluğu  I ve II derecede olduğu zaman etkilidir.

Tedavi genel ya da yerel 40-42-44o derecede çamur şeklinde yapilir, işlem süresi 15-20 dakika uygulamakdadir. İlk iki uygulama bir gün ara ile yapılmakta, sonra ise iki-üç gün üst üste sonradan dinlenmeik için bir gün ara verilir. Çamur tedavi süresi  hastanın  genel durumuna bağlı olarak 12-18 prosedür uygulanır.

Eklemlerin birden fazla lezyonu durumunda 36-38o derecede çamur karışımı banyoları kullanılır, tedavi süresi15 dakika olmakla 10-25 banyo uygulamaktadır.

Eklemlerdeki enflamasyon sürecinde, ağrının lokal olarak dindirilmesi ve emilme etkisi yaratmak için çamurla tedavi ile birlikde bazı fizyoterapi kombine edilerek kullanılmaktadır, bunlardan en sık kullanılan prosedürler: Ultrason, fonoforez  hidrokortizon, farklı bitkisel maddeler ile (analgene, salisilatlar, novocain, lityum ve diğer) elektroforez, ultra yüksek elektromanyetik frekans, mikrodalga terapi, kısa-dalga çapı, ultraviyole radyasyon ve diğerleri.

Fizyoterapi prosedürü aynı anda en fazla iki ekleme yapılır. Hastanın durumuna bağlı olarak yukarıda gösterilen prosedürlerin her biri çamur tedavisi ile dönüşümlü olmalı, aynı anda  yapılması gerekdiği durumunda ise çamur banyosu prosedüründen sonra 3-4 saatlik zaman aralığı katien korumalı. Tedavi süreci 10 ila 15 fizyoterapi prosedürleri uygulanması önerilir.

Ayrıca sanatoryumda bölgesel kas masajı ve uygun hareket rejimi - tedavi egzersizi ya da mekanoterapi ( süreç 15 ila 20 prosedür).

Tedavi egzersizi ve masajı çamur tedavisi ile birlikde eklem fonksiyonlarının iyileşmesine  katkıda bulunuyor,  kontraktür ve ankiloz gelişiminden korur.

Çamur tedavisi sürecinde 2-3 prosödürden sonra sık sık zayıf belirgin özel tedavi gerektirmeyen balneolojik tepki veriyor ve çamur tedavisini durdurmadan,  kolayca anti-romatizma ilaçlara tabi tutuluyor (aspirin, reopirin, analgin, butadon) ve sakinleştiriciler (beloidi, belaspon).

Eğer balneolojik tepkiye yüksek ateş ve patolojik süreç aktifliği eşlik ediyor ise (balneolojik tepki), o halde geçici olarak çamur terapisinin durdurulması ve uygun ilaç tedavisi uygulanması tavsiye edilir. Bununla birlikte bir kaç gün karbonhidrat ve tuz alımını kısıtlamak gerekir. Romatoid artrit  hastası  beslenme mükemmel olmalıdır,  A, В1. B2, ve C vitaminlerini kapsamalı.

Akhtala  kaplıcasında hasta tedavisinde önemli kaynaklardan biri aerojel terapi - iklim tedavi yöntemidir.

Romatoid poliartrit (Sokolsky Buyo hastalığı). Romatizma kolojen hastalık grubuna aitdir, ağırlıklı olarak kalp hasarıana yola açar, romatoid poliartrit ise bu hastalığın keskin evresini gösteren aşamasıdır.

Akhtala kaplıcasında  romatoid poliartrit hastalarının tedavisi büyük dikkat  gerektirir. Çamur tedavisi remısyon döneminde uygulanmalı,  pasif  evrede,  keskin ataktan10-12 ay sonra, hastalığın belirtilerinin klinik olarak ortaya çıkmadan ve  kardiyovasküler sistem yetmezliği hastalığı belirtisi olmadan.

Çamur uygulamaları bir ya da birkaç ekleme uygulanır.  Çamur  sıcaklığı 39-40o,  prosedür süresi 15 dakika. İlk 2-3 çamur uygulamaları bir gün ara ile uygulanır, sonrakı günlerde – iki prosedür  üst üste  günlük istirahat ile uygulanır,  tedavi  süreci 10-12 uygulama.

Çamurla tedavi sırasında orta derecede belirgin balneolojik tepki esnasında genellikle banyoları durdurmazlar. Daha belirgin balneolojik tepki esnasında (ısının 38o  ve daha yukarı yükselmesi, eklemlerde artan ağrı,  romatizmal sürecin aktifliğinin güçlenmesi) çamurla tedavi durdurulmalı ve ilaç tedavisi yapılmalı (antibiyotik, salisilik, pirazolon, indol türevleri, brufen, analgene, kortikosteroidler ve diğer).

Hastalığın keskinleşmesi durumunda eklemler etkili olan eritematöz dozlarda ultraviyole radyasyon uygulanır, ayrıca antiinflamatuvar  diyet uygulanıp karbonhidrat ve tuz kısıtlaması getirilir.

Ankilozan spondilit (Bekhterev hastalığı) vücudun genel bir hastalığı olarak kabul edilir, ne zaman ki, omurga ve periferik eklemler lezyonu hastalığın en önemli belirtilerinden biridir.

            Bekhterev hastalığı kolajen hastalıklar gurubuna aitdir. Yazarların bir kısımı bu hastalığı romatoid artrit gurubuna ait olduğunu savunurlar, ancak çoğunluk Bekhterev hastalığının bağımsız nozoloji sınıfı olduğunu düşünür.

            Akhtala kaplıcasında ankilozan spondiloartrit hastalarını tedavisi merkezi ve periferik olduğu, aktif olmadığı dönemde ya da inflamasyon aktifliğinin minimal ve orta derecede olduğu zaman izin verilir. Hastalığın erken evresinde, viseral yaralar bulunmadığı zaman çamur uygulamaları segmental olarak omurgaya, sakral kemik bölgesine ve lezyonlu eklemlere uygulanır. Çamur sıcaklığı 38-43o, prosödür süresi  15-20 dakika. Tedavi süreci 12-14 prosödür. Hastalığın geç evresinde eğer iç organları hasarlı değilse, çamur prosödür ayı 15-20 ye yükselir.

            Fizioterapi prosedürüden kontraktür, kas atrofisi, gelişmi, omurgada haraket kısıtlamasından kaçınılması için, diyatermi, indüktutermi ve ultrason önerilir. Eklemlerde inflamasyon değişiklikleri hidrokortizon fonoforez uygulanır.  Bakhterev hatalığı merkezi olduğu zaman, iflamasyon prosödürünün düşük aktifliği zamanı ve belirgin ağrı sendromu zamanı diadinamik akım uygulanması tafsiye edilir. Tüm fizioterapi etkinliği günlük olarak veya çamur tedavisi yapılmadığı günlerde yapılır. Tedavi süreci 10 ve ya 15 prosödür. Bekhterev hastalığı zamanı iyileştirici egzersizler ve masaj etkilidir. Söz konusu prosödürler sistematik olarak uygulanmalı.

 

Spesifik enfeksiyöz artritler, poliartritler

            Adı geçen başlıkta etiyolojik faktör taşıyan, spesifik enfeksiyöz eklem hatalıkları birleşmiştir (Belsoğukluğu, Bruselloz, Dizanteri, Sepsis ve diğer).

            Bakteriyel toksinler vücudu hassaslaşmasına ve eklemlerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Klinik olarak romatizmala çok benzeyen, akut poliartrit meydana gelir.

            Genel pataloji sürecin tamamı ile tasfiye edilmesine rağmen gelişme evresinde enfeksiyöz spesifik artritelrin kronik şekil aldığını klinik gözlemler ortaya koymuştur.  Terapi yapıldıkdan  sonra çamur tedavisi genel ve lokal uygulamalar ve banyolar şeklinde yapılır, çamur sıcaklığı 38-44o, prosödür süresi 15-20 dakika. İlk 2-3 prosödür gün aşırı yapılır, eğer vücut bunu kaldırırsa, çamur prosödürü iki üç gün üst-üste yapılır sonra bir gün ara verilir.  Tedavi süreci 12-14 prosödür uygun görülür.

            Unutulmamalıdır ki, bruselloz artritleri zamanı çamurla tedavi üç ay sonrası için vücud ısısı dengelendiği zaman uygun görülmüştür, diğer artritler zamanı (belsoğukluğu, dizanteri) çamurla tedavi daha erken yapıla bilir. Akut artrit zamanı uygulama sıcaklığı 38-39o yüksek olmamalı. Kronik spesifik artritler, eklemlerin deformasyonu ve ankiloza eğilimli olduğu zaman çamur prosedürü 20 olmalı.

 

Deforme osteoartroz (DOA)

Eklem distrofik hastalıklarına  deforme osteoartroz denir, bunun temeli ise birincil kıkırdak dejenerasyon hasarı, sonradan kemık oluşumu, eklem fonksyonu deformasyonu ve bozukluğu meydana getirir.

Kas-iskelet sistemi jeneralize hasarı, klinik olarak az sayıda fazla hazar görmüş eklemlerde ortaya çıkar. Bazı durumlarda hastalık  poliosteoartroz şekline olur. Burda belitrilmesi gerekir ki, ikinci deforme osteoartroz temelini travma, artrit ya da konjenital anomali oluşturur.

Omurga eklemleri birinci jeneralize hasarı ile alakalı olan hastalıklar gurubu üstünde dumamız önemlidir. Bunlara intervertebral osteohondroz, deforme spondilon spondiloz ve spondiloartrit dahildir.

            Adı geçen hastalığı çamurla tedavisi tesisde fizioterapi, iyileştirici egzersizler ve masaj ile birlikde, aynı eklem inflamasyonu hastalığı zamanı yapılağı prensiple yapılır, tek fark ile kompleks terapi daha geniş ve daha intensif olarak yapılır. Çamurla tedavi uygulaması metodu omurga eklemleri hastalığı hastasında bir ya da iki eklem lezyonu zamanı ygulanır. Vücudun kaldırması halinde (bireysel durumlarda) çamur banyosu daha iyidir.

 

Gut

            Gut – eklem ağrıları ile ortaya çıkan metabolizma hastalığıdır ve metabolik artrit gurubuna  aitdir. Ürik asit metabolizması bozukluğu, onun bileşikler birikintisi organlar ve dokularda ve sık-sık da eklemlerde iltihaplanma ve destrüktif sklerotik değişiklikler gelişimine neden olur.

            Klinikde gutu ikiye sürece ayırırlar intermitan ve kronik, bunların hepsi klinik olarak ortaya çıkarılan ve gelişim özellikleri tanınır.

            Gut hastalarını tedavisi differensiyel olarak, hastalık şekli ve evresini göz önünde bulundurarak, iyileştirici beslenme, purinler ve tuz bakımından bol gıdanın tüketilmesini kısıtlanarak yapılır. (tablo #6 Pevsnere uygun olarak).

Tedbirler kompleksi ile vücutta ürik asit düzeyini düşürmek için kaplıca tedavisinden önce, dispanser (urikozuricheskih ve urikodepressivnye nturan, etamid, benemid, milurit, allopurinol, repatokatalaza, orotik asit, vb.) tedavisi görmelidir. Akut gut artrit tedavisi, bir hastane ortamında gerçekleştirilir, kronik poliartrit tedavisi aralıklarla balneolojik profili bulunan tesiside  yapılması önerilir. Akhtala kaplıcasında gut hastalarınının çamurla tedavisi remisyon evresinde visseral bulguları olmadığı dönemde önerilir. Çamur prosedürleri yardımcı tedavi gibi uygulanır (fizyoterapi, egzersiz tedavisi, masaj).

Akhtala  kaplıcasında eklem hastalıkları olan hastaların tedavisi bütün yıl boyunca gerçekleştirilebilir.  Yalnız komplikasyonlara eğilimli olan hastaların tedavisi yılın sıcak mevsiminde yapılması önerilir.

 

Kemik, kas ve tendon hastalıkları

Kemik kırıklıkları zamanı, kemik nasırları oluşdukdan sonra,  osteitis, travmatik ve ateşli silahla yaralanma sonucu meydna gelen periostitler zamanı, intensif çamur tedavisi tavsiye edilir (uygulamalar, genel ve yerel banyolar). Çamur sıcaklığı 38-440 civarında olmalı, prosedürlerin süresi 15-20 dakika olmalıdır,   günlük ya da bir gün ara ile uygulanmalı, tedavi süreci 12-16 prosedür.

Çamur tedavisi fizioterapi,  egzersiz tedavisi, mekanoterapi ve masaj ile kombine edilmelidir.

Çamur tedavisi aynı şekilde, periartiküler yumuşak dokuların çeşitli hastalıklar zamanı yapılmalıdır (kronik miyosit, fibromiozity, bursit, teidovaginity ve diğ.).

Kalıcı kontraktür yara izi durumda: deri, kas, tendon ve diğer durumlarda çamur tedavisi,  yardımcı süreç acil müdahale amaçlı ya da sonra yapılır.

II. Periferik eklem hastalıklarının çamurla tedavi yöntemleri.

Akhtala tesisinde ateroskleroz hastalarının, çamurla tedavi yöntemi, 38-400 uygulama şeklinde gerçekleştirilir, prosedür süresi 15-12-10 dakika.

Hastalığın ilk aşamasında 2-3 uygulama  bir gün arayla yapılır, sonra art arda 3 prosedür uygulanır ve bir gün dinlendirili. Tedavi süreci 12-15 prosedür. Hastalığın ikinci aşamasında çamur uygulamaları bir gün arayla yapılır, 10-12 günlük süreç.

Karmaşık tedavi fizyoterapi prosedürü içerir:  elektroferoz heparin, çinko, lityum, inductothermy, ultra yüksek frekans, diadinamik akımları, sinüsoidal modüle akımlar (ST Amplipuls).  Tedavi süreci 7-8 prosedür.  Fizyoterapi prosedürleri, çamur tedavisi yapılmadığı günlerde  ya da prosedürler arasında 2-3 saat mola ile yapılır.

Flebit, tromboflebit zamanı kollateral kan dolaşımını iyileştirmek için uzuvlara çamur uygulamaları 38-400 olmakla 10-12 prosedür uygulanır. Çamurla tedavi 5-6 ay sonra akut tromboflebit ve derin venlerde akut gelişim sonrası yapılır. Fizyoterapi prosedüründen sonra hasarlı toplardamara her gün 5 dakika olmakla lokal darsonvalizasyon uygulanır. Tedavi 12-15 prosedür. Kan hiperkoagülasyonu durumunda heparin elektroforezi tavsiye edilir. Eğer hastalık trofik ülsere eğilimli ise, ülserli yere ultraviyole ışınlama önerilir.

 

III. Merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıklarının çamurla tedavi yöntemleri.

Akhtala kaplıcasında, çamurla tedavisi önerilen sinir sistemi hastalıkları:

A. Periferik sinir sistemi travması hastalıkları ve onların sonuçları.

1)  Çeşitli lokalizasyondaki radikülitler, enfeksiyon-alerjik, ve sekonder omurga hastalıkları, diskopatiler (osteokondrozlar, disklerin ameliyat sonrası durumu), jinekolojik ve başka hastalıkların akut evresi bitinceye kadar ve daha sonraki aşamalarda dahil.  

2)  Poliradikülonevrit (polinöritler, pleksitisler, nöritler ve neyrofibromielity, enfeksiyöz ve toksik akut evrenin bitmesinin yanı sıra ileri evrelerinde ve uzunvadeli fonksiyon onarımı zamanı.

3)  Sinir sistemi periferik alanları erken ve diğer travmalar sonuçları.

B. Merkezi sinir sistemi travmalar hastalıklar ve sonuçları.

1) Meningomieloradikülit, miyelitler ve epidemik poliomylit sonuçları (onarılmış ve rezidü dönemlerde).

2) Beyin travma sonuçları, motor alanı az belirgin hasarı ile (felç).

3) Omurilik, onun zarı ve kauda equina erken ve diğer travma sonuçları.

Çamur, genel ve yerel uygulamalar ve genel banyo şeklinde önerilir, sıcaklık 38-440, prosedürün süresi 5-20 dakika. Fizik tedavi dahil edilmesi ve prosedürlerin birbirini değişmesi kas-iskelet sistemi hastalıkları ile aynı şekilde yapılmaktadır.

 

IV. Jinekolojik hastalıkların çamurla tedavisi yöntemi.

Akhtala kaplıcasıda çamur tedavisi,  genital hastalıkları inflamatuvar kronik evresinde olan kadınlar için tavsiye edilir (adneksit, parametritler, pelviperitonit, ameliyat sonrası infiltrasyonlar eksudatif , kısırlık vb).

Çamur tedavisi her gün, günaşırı ya da iki gün arka arkaya, üçüncü gün ise dinlendirilmek üzere uygulama şeklinde  bel bölgesine yapılır (,,pantalon’’ ya da ,,çamaşır’’) , 42-440 sıcaklıkta, prosedür süresi 15-20 dakika. Tedavi süreci 15-20 prosedür ya da çamur banyoları 36-38o.  Eşzamanlı hastalara vajinal çamur tamponları 44-460 sıcaklıkta, 15-20 dakika boyunca uygulanır,  tedavi süreci 15-20 prosedür.

Çamur tedavi, fizioterapi,  inductothermy, ultra yüksek frekans terapisi, çeşitli ilaçlar (novokain, kalsiyum, antibiyotikler ve başka) elektroforez ile birleştirmek amaca uygundur.  Zayıflamış hastalar, akut jinekolojik hastalıklara eşlik eden ekstragenital hastalıklar zamanı , çamur uygulamalları günaşırı 38-40o sıcaklıkta, 10 dakika süre ile, vajinal tampıonlar 40-42o sıcaklıkta, 10 dakika süre ile. Tedavi 10-12 prosedür.

Vulvit,  coleitis, servisit, servikal ülser, bartolinit ve hipogenital bozuklukları zamanı çamur tedavisi  uygulamalar  şeklinde bikini bölgesine ve vajinaya tampon şeklinde yukarda gösterilen metodla uygulanır.

Çamur tedavisi klimakterik bozukluk zamanı tavsiye edilmiyor.

 

V. Cilt hastalıkları zamanı çamur tedavisi yöntemi.

Cilt hastalıklarının çamurla tedavisine, kronik ekzema, sınısrlı nörodermit ve sedef hastalığı zamanı  (özellikle psöriatik artrit  zamanı) izin verilir.

Bu hastalıklar zamanı çamur tedavsi uygulama şeklinde 40-420 sıcaklıkta, 20 dakika süre ile yapılır.  Prosedürler günaşırı ya da iki gün üst üste ve bir dinlenme günü ile. Tedavi süreci 12-15 uygulama.

Kaplıca, fizioterapi ve tedavi turizmi tıp-pratik merkezi müdürü,

tıp bilim doktoru – İ. Tarxan – Mouravi – imzalı

 

Doğal şifa kaynakları öğrenme dalı müdürü, saygıdeğer bilim adamı, tıp bilim doktoru, insan ekoloji ve profilaktik tıp bilimi akademisi başkan yardımcısı – A. Robaqidze – imzalanmış - mühürlenmiş

Akhtala şifa çamurunun kimyasal içeriği

Katyonlar:

Potasyum  K   -  0,12 – 0,16 g/l

Sodyum  Na – 5,75 – 7,05 g/l

Magnezyum  Mg  - 0,09 – 0,11 g/l

Kalsiyum  Ca  - 0,03 – 0, g/l

 

Anyonlar:

Klorür Cl – 7,34 – 10 – 05 g/l

Sülfat SO4  - 0,02 – 0,08 g/l

Karbonat  CO3 – 0,02 – 0,30 g/l

Bikarbonat  HCO3 – 1,92 – 2,56 g/l

 

Spesifik komponentler: Lityum (Li), stronsiyum (Sr), iyodür (I), bromür (Br), baryum (Ba), borik asit (H3BO3) silisik asit (H2SİO3). 

 

Kimyasal içerik formülü:

M 12,2-19,6 CI 84-87 SO410-16

                         Na 94-96                                        pH – 8,0-8,5